حضرت حجة الاسلام آقای حاج سيد مهدی روضاتی دامت برکاته 

سلام 

در گذشت خاله جان محترمه و مادر خانم گرامی تان را تسلیت عرض نموده دوام عمر و عزتتان را از خداوند مسألت می نمایم

از طرف اینجانب به سرکار خانم نیز ابلاغ عرض تسلیت نمائید. 

          ۱۵ شعبان ۱۴۴۲

          اصفهان  - هادی نجفی